Paziņot par kļūdu

Lūdzam palīdzēt mums kļūt labāk.

Ja Jūs atradāt kādu kļūdu portālā ani.lv,

lūdzam paziņot uz e-pastu info@ani.lv.

Mes veiksim labojumus pēc iespējās ātrāk.

Paldies par palīdzību.